Disekcija aorte

Disekcija aorte predstavlja longitudinalno razdvajanje zida aorte koje nastaje zbog prodora krvi kroz intimu u mediju pod pritiskom, pri čemu nastaju dva sloja aortnog zida, unutrašnji, deblji, i spoljašnji koji je tanji, lako puca i može da dovede do masovnog krvarenja.  Najčešće se disekcije viđaju kod pacijenata sa hipertenzijom, mada je moguće i kod pojedinih blolesti sa poremećajem vezivnog tkiva, kao na primer kod Marfanovog sindroma. Smrtonosno krvarenje može da može da bude lokalizovano u perikarnoj kesi, grudnoj duplji, trbušnoj duplji i retroperitonealno. Kod određenog broja pacijenata može da nastane još jedna ruptura spomenutog debljeg zida, ka unutra, pri čemu aorta liči na dvocevku i takvo stanje produžava preživljavanje pacijenta. Disekcija aorte praćena je jakim bolovima i nastankom šoka, a veliki broj pacijenata može se hirurški zbrinuti.

Foto: AccessSurgery, badaorta.com

Written by Redakcija

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *