Moja Medicina

Nauka i zdravlje

Glasgow koma skala

1 min read

Foto: zdravlje

Glasgow koma skala nam služi za neurološku procenu stanja bolesnika nakon traume mozga.

Sama skala podrazumeva tri komponente: okularni, verbalni i motorni odgovor. Zbirom poena ove tri komponente dobijamo skor koji nam je važan kao dijagnostički i terapijski parametar. Maksimalan zbir je 15 i podrazumeva pacijenta koji ima očuvano stanje svesti. Zbir između 9 i 12 je umeren poremećaj, dok se pod komatoznim stanjem smatraju svi oni zbirovi koji su jednaki ili ispod 8. Minimalan zbir je 3.

Otvaranje očiju

 • Spontano (4 poena)
 • Po nalogu (3 poena)
 • Na bolni stimulus (2 poena)
 • Nema odgovora (1 poen)

Govorne funkcije

 • Spontani govor ( 5 poena)
 • Konfuzan govor (4 poena)
 • Nerazumljive reči ( 3 poena)
 • Nerazumljivi glasovi ( 2 poena)
 • Nemogucnost govora ( 1 poen)

Motorni odgovor

 • Izvršava nalog (6 poena)
 • Izvršava ciljanu radnju (5 poena)
 • Lokalizuje bol ( 4 poena)
 • Fleksija (3 poena)
 • Ekstenzija ( 2 poena)
 • Bez odgovora ( 1 poen)

Kod određivanja motornog odgovora moguća je asimetrija među stranama tela. Tada se uzima u obzir ona strana koja bolje reaguje.

Još tema

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Skip to toolbar