Moja Medicina

Nauka i zdravlje

Hipogonadizam kod žena

2 min read

Foto: healthylifeexperiment

Poremećaj funkcije polnih hormona kod žena može da ide u smeru hiper ili hipoprodukcije. Najčešće govorimo o hipoprodukciji polnih hormona, odnosno o hipogonadizmu.

Hipogonadizam može da bude primarni (oštećenje na nivou jajnika), sekundarni (na nivou adenohipofize) i tercijarni (oštećenje hipotalamusa). Poremećaj se manifestuje gubitkom menstruacije (sekundarnom amenorejom) ili izostankom prve menstruacije, menarhe (primarna amenoreja) i sledstvenim sterilitetom.

Logično, hipogonadizam može da nastane pre i posle puberteta. Ukoliko se javi pre puberteta izostaje menarha, izostaje razvoj sekundarnih seksualnih karakteristika i nastaje regresija primarnih. Ako se hipogonadizam razvije posle puberteta nastaje ubitak menstruacije (sekundarna amenoreja) sa gubitkom sekundarnih seksualnih karakteristika, odnosno atrofijom dojki, uterusa i spoljašnjih polnih organa žene. Takođe se nadovezuju ateroskleroza, osteoporoza, pojava grube kože

Tarnerov sindrom, foto: tes

Primarni hipogonadizam nastaje zbog poremećaja na nivou jajnika, zbog oštećenja njegovog parenhima i smanjene sporobnosti lučenja estrogena, zatim zbog hirurškog otklanjanja oba jajnika, postmenopauzalno kada se iscrpi broj funkcionalnih folikula, zbog rezistencije jajnika na FSH zbog mutacije gena, kod sindroma policističnih jajnika… Generalno, postoji smanjena količina estrogena zbog čega se povećava lučenje FSH i LH iz adenohipofize pa se poremećaj označava kao hiperhonadotropni hipogonadizam. Takođe se javlja i kod Tarnerovog sindroma (45 X0) kada postoji primarna amenoreja i karakterističan izgled tela koji se porede sa izgledom sfinge ili muškog tela (kratak vrat sa širokim grudnim košem i zaostajanjem u rastu).

Sekundarni hipogonadizam nastaje zbog poremećaja u radu same adenohipofize i smanjenog lučenja gonadotropnih hormona (FSH i LH). Tada govorimo o hipogonadotropnom hipogonadizmu.

Tercijarni hipogonadizam predstavlja poremećaj na nivou hipotalamusa, pa je usled toga smanjena količina hormona oslobađanja honadotropina, ali i hormona adenohipofize i jajnika. Nastaje takozvana centralna amenoreja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Skip to toolbar