Inhibitori angiotenzinskih receptora

Ovi lekovi koriste se u lećenju kardiovaskularnih oboljenja, među kojima je najvažniji atretijska hipertenzija i srčana insuficijencija.

U ovu grupu lekova spadaju losartan, valsartan i saralazin.

Svoj efekat ispoljavaju vezujući se za angiotenzinske AT1 receptore u krvnim sudovima i kori nadbubrežne žlezde pri čemu se inhibiše aktivnost angiotenzina II, pa izostaje vazokonstrikcija i posledična retencija natrijuma i vode (dejstvo aldosterona).

Neželjena dejstva inhibitora angiotenzinskih receptora su fetus-neonatus, hiperkalijemija i suv kašalj, koji nije usrokovan pojačanim oslobađanjem bradikinina kao kod primene ACE inhibitora.

Samo se saralazin primenjuje intravenski, dok se preostala dva predstavnika daju per os. Spadaju u lekove prvog izbora kod lečenja hipertenzije i srčane insuficijencije.

Foto: ahajournals.org, temeculavalleyhospital.com

Written by Medicus

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *