Nadogradnja Instituta u Sremskoj Kamenici

Potreba za većim prostorom u Institutu u Sremskoj Kamenici dobro su poznate pa se sporadično izvode radovi na proširenju određenih odeljenja. U vezi sa tim, na javnom uvidu novosadskog preduzeća “Urbanizam” nalazi se nacrt o izmenama i dopunama kompleksa Instituta u Sremskoj Kamenici.

Planira se dogradnja dva aneksa za proširenje prostora u funkciji Centra za Imidžing dijagnostiku Instituta za onkologiju Vojvodine. Planirani aneksi su ukupne bruto površine 360 kvadrata (svako krilo po 180 kvadrata) uz severozapadnu i jugoistočnu stranu postojećeg objekta u osnovi.

Spratnost planiranih aneksa je do P+4 za konačnu fazu izgradnje. S obzirom da su planirani aneksi u funkciji magnene rezonance, planirani su i pristupni platoi za smeštaj i prateće tehničke opreme u funkciji dijagnostike odgovarajućih dimanzija.

U tekstu se navodi da je prilikom izgradnje potrebno u najvećoj meri sačuvati postojeće kvalitetno zelenilo u okruženju.

Planom je takođe predviđena i izgradnja novog objekta pod brojem 21, zapadno od glavne zgrade Instituta čija je spratnost Su+P+4. Planira se ravan krov ili kos krov sa nagibom od 15%.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *