Vraća se pravo na dopunski rad, maksimalno 3 ugovora “sa strane”

To su najvažnije novine predloga zakona koji je u skupštinskoj proceduri

Sve zdravstvene ustanove, izuzev apoteka, koje ostaju u nadležnosti lokalih samouprava, prema predlogu zakona o zdravstvenoj zaštiti preći će u nadležnost Republike ili Pokrajine.

Od opštih bolnica i domova zdravlja, prema istom predlogu, formiraće se zdravstveni centri, a zdravstveni radnici će ponovo dobiti mogućnost da dopunski rade kod svog ili drugog poslodavca.

To su najvažnije novine predloga zakona koji je u skupštinskoj proceduri i o njemu poslanici treba da se izjasne tokom proleća, ističe list.

U Ministarstvu zdravlja kažu da se zdravstveni centri ponovo uvode kako bi se spajanjem opštih bolnica i domova zdravlja bolje iskoristili kadrovi, prostor i oprema.

Ovakvim rešenjem omogućeno je spajanje nemedicinskih i medicinskih delatnosti, koje su često u istom dvorištu, uključujući i dijagnostičke i specijalističko-konsultativne delatnosti.

– Praksa je pokazala da je postojanje zdravstvenih centara racionalnije nego odvojeno postojanje doma zdravlja i bolnice. Planom mreže zdravstvenih ustanova određeno je koji će zdravstveni centri postojati, a pretpostavka je da će osnivanje zdravstvenih centara biti znatno brže, lakše i efikasnije od njihovog razdvajanja – kažu u Ministarstvu.

LEKAR ĆE MOĆI DA RADI 1/3 RADNOG VREMENA DODATNO

Predlozeno rešenje o dopunskom radu već postoji u praksi, a sada će biti precizirano da, recimo,lekar može da ima najviše tri ugovora o dopunskom radu, i to najviše do jedne trećine radnog vremena.

“Činjenica da će ”državni lekari” ugovore moći da sklapaju i sa svojim poslodavcem, u zdravstvenu praksu opet uvodi vrstu ”večernjih klinika”, odnosno popodnevnu smenu, gde se na pregled umesto sa zdravstvenom knjižicom dolazi s novčanikom. Slično rešenje smo već imali, ali niko nije izmerio da li je više bilo hvaljeno ili osporavano”.

U Ministarstvu zdravlja kažu da je uvođenje dopunskog rada, uz povećanje plata, jedna od mera da se zadrži zdravstveni kadar.

“Strogo će se voditi računa o tome da ne bude preusmeravanja pacijenata iz redovne smene u dopunsku, a sprovodiće se i česte kontrole poštovanja propisa”, kažu u ministarstvu.

Izvor: telegraf.rs

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *