ACE inhibitori

ACE inhibitori

ACE inhibitori se upliću i aktivnost sistema renin-angiotenzin-aldosteron. ACE inhibitori (inhibitori angiotenzinogen konvertaze) su lekovi koji se koriste u lečenju kardiovaskularnih oboljenja. Glavne indikacije za njihovu primenu su hipertenzija, srčana…
Inhibitori angiotenzinskih receptora

Inhibitori angiotenzinskih receptora

Ovi lekovi koriste se u lećenju kardiovaskularnih oboljenja, među kojima je najvažniji atretijska hipertenzija i srčana insuficijencija. U ovu grupu lekova spadaju losartan, valsartan i saralazin. Svoj efekat ispoljavaju vezujući…
Dejstvo metanola

Dejstvo metanola

Opijanje etanolom je opšte poznato svima nama. Međutim kakva je situacija ukoliko ze opijemo metanolom? Metanol je najprostiji oblik alkohola, njegova formula je CH3OH. Njegovo konzumiranje dovodi do toksičnih efekata…
Dejstvo etanola na organizam

Dejstvo etanola na organizam

Etanol je organsko jedinjenje, alkohol, koji se brzo apsorbuje sa mesta primene, bilo da se nanosi na kožu, ili pak putem sluznice respiratornog ili digestivnog trakta. Najčešće se u organizam…
Penicilinaza rezistentni penicilini

Penicilinaza rezistentni penicilini

Penicilinaza rezitestentni penicilini su antibiotici koji spadaju u beta laktame. Imaju veliki bočni lanac koji praktično fizički ometa pristup beta laktamaza beta laktamskom prstenu. Zbog tako masivnog molekula ovi lekovi…