Farmakologija

2 min čitanja

Parenteralna primena leka podrazumeva unošenje lekovite supstance u organizam ubrizgavanjem. Može da se sprovede injekcionim ili infuzionim sistemom, ili pak...

2 min čitanja

Subkutana primena leka spada u parenteralnu primenu, koja podrazumeva ubrizgavanje supstance u određena područja tela. Lekovi se subkutano (potkožno) primenjuju...

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.