Farmakologija

2 min read

Erektilna disfunkcija je nemogućnost postizanja i održavanja erekcije u cilju ispunjenja seksualnog zadovoljstva. Erektilna disfunkcija se često povezuje sa muškarsima...

1 min read

Glicilciklini su antibiotici koji inhibišu sintezu bakterijskih proteina. Glicilciklini se vezuju za 30 subjedinicu bakterijskih ribozoma i ako inhibišu sintezu...

2 min read

Vitamin B12 ili cijanokobalamin je kompleksno jedinjene kobalamina. Vitamin B12 je jedan od konstituenata za sintezu eritrocita. Pored njega, za...

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Скочи на траку са алаткама