Hirurgija

monteggia-prelom 2 min čitanja

Monteggia prelom podrazumeva prelom proksimalne trećine ulne uz luksaciju glave radiusa. Luksacija glave radiusa je u proksimalnom radioulnarnom zglobu. Ovakav...

blast-povrede 3 min čitanja

Blast povrede su povrede organa i tkiva koje nastaju kao posledica udarnog talasa nakon eksplozije. Nakon jakih eksplozija, dešavaju se...

tumori-apendiksa 1 min čitanja

Karcinoid spada u grupu najčešćih tumora apendiksa. Polovina svih karcinoidnih tumora u digestivnom traktu je lokalizovana u apendiksu. Tumori apendiksa...

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.