Farmakologija

glicilciklini 1 min čitanja

Glicilciklini su antibiotici koji inhibišu sintezu bakterijskih proteina. Glicilciklini se vezuju za 30 subjedinicu bakterijskih ribozoma i ako inhibišu sintezu...

vitamin B12 2 min čitanja

Vitamin B12 ili cijanokobalamin je kompleksno jedinjene kobalamina. Vitamin B12 je jedan od konstituenata za sintezu eritrocita. Pored njega, za...

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.