Farmakologija

antimalarici 1 min čitanja

Antimalarici su grupa lekova koja spada u antiparazitarne lekove. Antimalarici se koriste u lečenju malarije. Glavni predstavnici su hlorokin, hinin...

Morfin 1 min čitanja

Morfin je alkaloid iz opijuma, opioidni analgetik koji se koristi za lečenje jakih bolova. Morfin je prirodni opioidni analgetik, koji...

Vazodilatatori 1 min čitanja

Vazodilatatori su lekovi drugog izbora u lečenju arterijske hipertenzije. U ovu grupu lekova spadaju hidralazin, minoksidil i natrijum-nitroprusid. Hidralazin i...

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.