Moja Medicina

Nauka i zdravlje

Psihijatrija

5 min read

Suicid (lat.sui- sebe, occidere – ubiti) je aktivni ili pasivni autodestruktivni čin u kojem čovek svesno i namerno oduzima sebi...

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Skip to toolbar