Moja Medicina

Nauka i zdravlje

Psihijatrija

1 min read

Noćni strah (Pavor nocturnus) je pojava iznenadnog straha tokom spavanja. Dete je uplašeno, plače, skače iz postelje i tek uz...

1 min read

Osnovna karakteristika patološkog kockanja je uporno kockanje bez obzira na gubitak, degradaciju ličnosti i ozbiljne probleme za profesionalnu karijeru, lični...

1 min read

Erotomanija je sumanuto uverenje oboljele osobe da je voljen od osobe koja je po pravilu višeg socijalnog statusa (poznata ličnost)...

1 min read

Kleptomanija je poremećaj kontrole impulsa. Poremećaji navika i kontrole impulsa spadaju u specifične poremecaje koji se karakterisu ponavljanim postupcima i...

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Skip to toolbar