Penicilinaza rezistentni penicilini

Penicilinaza rezistentni penicilini

Penicilinaza rezitestentni penicilini su antibiotici koji spadaju u beta laktame. Imaju veliki bočni lanac koji praktično fizički ometa pristup beta laktamaza beta laktamskom prstenu. Zbog tako masivnog molekula ovi lekovi…