anoreksija

Distimija 2 min čitanja

Distimija predstavlja skup hroničnih nepsihotičnih simptoma i znakova depresije, koji se ne mogu uklopiti u dijagnostičke kriterijume za veliku depresivnu...

Suicid (lat.sui- sebe, occidere – ubiti) je aktivni ili pasivni autodestruktivni čin u kojem čovek svesno i namerno oduzima sebi...

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.