Medicina Novosti

3 min čitanja

Blast povrede su povrede organa i tkiva koje nastaju kao posledica udarnog talasa nakon eksplozije. Nakon jakih eksplozija, dešavaju se...

2 min čitanja

Strabizam predstavlja poremećaj položaja očnih jabučica, pri čemu oba oka nisu usmerena u istu tačku, to jeste stanja u kojima...

2 min čitanja

Tetralogija Fallot je u dečijoj populaciji najćešća cijanogena urođena srčana mana sa desno-levim šantom. Zapravo, ona predstavlja kombinaciju pulmonalne stenoze,...

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.