Medicina Novosti

monteggia-prelom 2 min čitanja

Monteggia prelom podrazumeva prelom proksimalne trećine ulne uz luksaciju glave radiusa. Luksacija glave radiusa je u proksimalnom radioulnarnom zglobu. Ovakav...

sinkopa-25 2 min čitanja

Sinkopa je prolazni, kratkotrajni gubitak svesti i posturalnosti, izazvan smanjenjem krvnog protoka u moždanom tkivu. Sinkopi prethodi neki pokretač, u...

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.