Orijentacione linije

Orijentacione linije

Određene vertikalne i horizontalne orijentacione linije u anatomiji služi za bliže određivanje položaja pojedinih organa.      Linea mediana anterior (prednja srednja linija) projektuje se na sredinu grudne kosti i dopire…