Lečenje produktivnog kašlja – ekspektoransi (mukokinetici)

Produktivan kašalj leči se tako što se pospešuje izbacivanje mukusa u spoljašnju sredinu iskašljavanjem. Princim delovanja je vezivanje vode za svoje molekule pri čemu se sekret razvodnjava i lakše izbacuje iz traheobronhijalnog stabla.

Prirodni ekspektoransi su voda, jod i ipekakuana.koji se eliminušu na površini sluznice bronha.

U terapiji mogu da se koriste i bromheksin (kod HOBP, pneumokonioza..) i sluzave droge (Saponariae radix-koren sapunjače i Primulae radix-koren jagorčevine), koje deluju preko nervusa vagusa i povećavaju sekreciju žlezda.

Foto: novosti

Registrujte se na našem forumu za medicinare!

Written by Medicus

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *