Moja Medicina

Nauka i zdravlje

Opšte karakteristike cefalosporina

1 min read

Cefalosporini su beta laktamski antibiotici, što znači da inhibišu sintezu ćelijskog zida bakterija.

Osnovna struktura cefalosporina je 7-aminocefalosporinska kiselina koja se sastoji od četvoročlanog beta lakramskog prstena i šestočlanog dihidrotijazidinskog. Za razliku od penicilina sadrže dva bočna lanca, na položaju 3 i 7, pa su mogućnosti u varijacijama ovih lekova raznovrsne.

Cefamicini poseduju metoksi grupu na položaju 7 pa su zato otporniji na beta laktamaze bakterija, a i imaju proširen spektar delovanja na anaerobe.

struktura cefalosporina – wikipedia.org

Protiv ovih antibiotika, bakterije se bore beta laktamazama, odnosno cefalosporinazama. Cefalosporini imaju baktericidno dejstvo. Predstavnici prve i druge generacije, kao i treće generacije za peroralnu primenu, imaju vremenski zavisno ubijanje bakterija, dok predstavnici treće generacije za parenteralnu primenu i četvrta generacija imaju koncentracijski zavisno ubijanje bakterija.

Kod preosetljivosti na peniciline javlja se u 10% slučajeva i preosetljivost na cefalosporine. Razlog je ili beta laktamski prsten ili struturna sličnost u bočnom lancu penicilna i cefalosporiina.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Možda ste propustili

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Skip to toolbar