Hinoloni i fluorohinoloni

Hinoloni i fluorohinoloni su sintetski antibiotici koji na bakterijsku ćeliju deluju baktericidno. Ovi lekovi imaju koncentracijski zavisno ubijanje bakterija i dug postantibiotski efekat.

Fluorohinolon – wikipedia.org

Deluju na bakterijsku DNK-girazu koja ima ulogu u procesu replikacije i odgovorna je za pravilno uvrtanje i sprečavanje zamršenja molekula DNK. Vezujući se za molekul DNK-giraze ometa se proces replikacije i nastaje oštećenje DNK. Zbog izostale sinteze lanca RNK nastaje smrt bakterije. Istim mehanizmom hinoloni deluju i na plazmidsku DNK pa se na taj način sprečava prenošenje rezistencije putem plazmida.

Hinoloni pokazuju selektivnu toksičnost prema bakterijskoj DNK-girazi jer se oko 100 jače vezuju za nju od topoizomeraze II, koja se nalazi u humanim ćelijama.

Ova grupa lekova sa dvovalentnim anjonima (kalcijum, gvožđe) stvara helate, nerastvorljive komplekse iz kojih ne mogu da se apsorbuju iz digestivnog trakta, pa se prepuručuje izbegavanje njihove primene tokom obroka. Imaju veliki voluman distribucije, dobro prodiru u sva tkiva, a neki od njih i u CNS ali se ipak ne koriste u lečenju njegovih infekcija. Eliminišu se i putem jetre i putem bubrega, pa je kod pacijenata sa oboljenjima ovih organa neophodno preciznije podešavanje doza.

Nešeljena dejstva se uglavnom odnose na digestivni trakt u vidu muke, povraćanja, dijareje. Međutim moguća su i ozbiljnija neželjena dejstva. Dejstvo na CNS može da rezultuje konvulzijama i konfuzijama, mogu da nastanu tendinopatije sa pucanjem tetiva, artralgije sa oštećenjem zglobova, fotosenzibilizacija, kožne promene sa ospom, produženje QT intervala. Hepatotoksičnost je karakterisična za primenu trovafloksacina, pa se on ne primenjuje duže od 14 dana i samo u zivotno ugrožavajućim situacijama.

Zbog svega navedenog glavne kontraindikacije su epilepsija, Parkinsonova bolest, deca do 15 godina, pacijenti sa produženim QT intervalom, trudnoća i dojenje.

Written by Medicus

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *