Hloramfenikol

3 min čitanja
hloramfenikol

Foto: Health Adviser

Hloramfenikol spada u antibiotike, tačnije u grupu lekova koji se zovu Amfenikoli. Izolovan je iz gljivice Streptomyces venezuelae, ali se danas dobija sintetskim putem.

Pošto je upotrebom hloramfenikola uočeno da dovodi do ozbiljnih i opasnih neželjenih dejstava, sintetisani su tiamfenikol i azidamfenikol. Međutim došlo se do saznanja da i oni poseduju identična neželjena dejstva.

Hloramfenikol je derivat di-hlor-sirćetne kiseline, ali sadrži i nitrobenzenski deo molekula. Deluje na bakterijsku ćeliju tako što se reverzibilno vezuje za 50s subjedinicu ribozoma i ometa sintezu proteina. Usled reverzibilnog vezivanja, ovaj antibiotik isključivo deluje bakteriostatski, sa izuzetkom Hemofilusa, na kojeg deluje baktericidno. Svojim antibakterijskim spektrom delovanja obuhvata:

  • G+ bakterije
  • G- bakterija
  • anaerobe
  • od ćelija zavisne bakterije: Rikecije, Hlamidije, Mikoplazme

Bakterijska ćelija razvija rezistenciju efluksom, promenom veznog mesta na 50s subjedinici ribozoma i prenošenjem putem plazmida. Značajna je rezistencija Stafilokoka i Salmonele na amfenikole.

hloramfenikol
Hloramfenikol – wikipedia.org

Hloramfenikol se dobro apsorbuje posle per os primene, oko 90%. Prolazi kroz hematoencefalnu barijeru i u CNS-u postiže 60% od koncentracije u plazmi. Dobro se raspoređuje u sve delve organizma i ulazi u ćelije pa dobro deluje i na Rikecije, Hlamidije, Mikoplazme… Prolazi kroz placentu, u mleko i žič. Zbog toga se kod odraslih hloramfenikol primenjuje 4 puta dnevno, a kod dece samo ako mora, 1 do 2 puta dnevno, sa značajnim povećanjem intervala doziranja.

Indikacije za primenu:

Hloramfenikol bi trebalo upotrebiti samo u infekcijama koje ugrožavaju život pacijenta, baš zbog ozbiljnih neželjenih dejstava. Efikasan je u lečenju trbušnog tifusa i infekcija abdomena. Takođe je efikasan i u lečenju apscesa mozga, ali i gnojnog meningitisa kojeg uzrokuje Hemofilus. Naime spomenuta bakterija često izaziva zapaljenje srednjeh uha kod odojčadi, međutim ako se proširi može da zahvati i meningee. U ovom slučaju je opravdano siergistički primeniti i hloramfenikol i ampicilin.

Metabolizam:

Lek se metaboliše glukuronidacijom pomoću enzima glukuronil transferaze, koji je značajan za drugu fazu metabolisanja supstanci u jetri, konjugaciju. Stoga treba imati na umu da druga faza metabolisanja nije razvijena kod fetusa u novorođenčeta pa treba izbegavati primenu hloramfenikola kod dece, trudnica i tokom laktacije. Oko 95% leka se eliminiše putem žuči, a preostalih 5% u nepromenjenom obliku putem bubrega, ali i ta mala količina je dovoljna za lečenje urinarnih infekcija.

U mitohondrijama ribozomi imaju sličnu strukturu kao bakterijski, pa će ovi lekovi delovati i na njih. Na taj način ometa se sinteza sopstvenih proteina. Najteže ovim efektom mogu da budu pogođene kosti, odnosno eritropoezni organi. Takođe inhibiše se i sinteza hema pa može da nastane aplastična anemija.

Neželjena dejstav:

Aplastična anemija moše da bude reverzibilna, kada je dozno zavisna, zavisi od trajanja same terapije i prevenira se strogom kontrolom primenjene doze i ne duže od 7 dana. Manifestuje se kao anemija, trombocitopenija i leukopenija. Ireverzibilna aplastična anemija je dozno nezavisna, može da se javi i nakon lokalne primene hloramfenikola, a svoju kliničku sliku da razvije o do 5 meseci posle terapije, što značajno otežava dijagnostiku. Ključnu ulogu ima imunoalergijska etiologija ili sklonost organizma da uništava sopstvene ćelije.

Hloramfenikol je inhibitor mikrozomalnih enzima P450, pa će povećati koncentracije supstanci koje se metabolišu ovim putem.

hloramfenikol
Iindrom sive bebe – Foto: Health Adviser

Zbog nerazvijene druge faze metabolisanja jetre, ukoliko bi se kod novorođenčeta primenile iste doze kao kod odraslih, višestruko bi porasle koncentracije leka u plazmi, što bi imalo katastrofalan efekat na CNS. Uglavno se neželjeni efekti ispoljavaju na nivou vazomotornog i respiratornog centra. Nastaje sindrom sive bebe kojeg karakterišu siva prebojenost kože, cijanoza, zelenkaste vodene stolice, distenzija abdomena. Često ovakvo stanje vodi ka smrti bebe pa je potrebno interval doziranja produžiti i primeniti lek samo 1 do 2 puta u toku dana.

U glavne kontraindikacije za primenu hloramfenikola spadaju oštećenje koštane srži i teže oštećenje jetre.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Ово веб место користи Акисмет како би смањило непожељне. Сазнајте како се ваши коментари обрађују.

Možda ste propustili

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.