Moja Medicina

Nauka i zdravlje

Ispitivanje pulsa

2 min read

Photo: 3sporta

Sam puls i njegove karakteristike zavise od srca i karakteristika zida krvnog suda. Osnovne karakteristike pulsa su: frekvencija, ritam, amplituda, tvrdoća i brzina nastajanja.

Frekvencija pulsa u uslovima mirovanja je između 60-80. Ubrzan puls preko 100/min zove se tahikardija. Usporen puls ispod 60/min zove se bradikardija.

Ritam pulsa može biti pravilan, pulsacije dolaze u jednakim vremenskim intervalima, i tada se naziva pulsus regularis. Ako ne dolaze u pravilnim vremenskim intervalima, naziva se pulsus iregularis.

Prema amplitudi, deli se na pulsus altus– visoke amplitude, i pulsus parvus– male amplitude.

Prema tvrdoci može biti, pulsus durus (tvrd) i pulsus mollus (mekan)

Po brzini nastajanja može biti pulsus celer (brzi) i pulsus tardus (spori).

Postoje dve metode za određivanje pulsa: jedna je preko palpacije pulsa, a druga preko aparata koji se zove sfigmograf.

Kako se radi palpacija ?

Na ovoj slici možete videti kako se pravilno meri puls. Ako ste pogledali naslovnu sliku videćete da je netačna. Namerno smo je postavili da bismo Vam ukazali na grešku.
Photo: adhara
  • Ruka treba da bude na podlozi, a palpaciju vršimo sa drugim, trećim i četvrtim prstom desne, odnosno leve ruke u sulkusu radialisu iste ruke pacijenta.
  • Drugim i četvrtim prstom se pritiska arterija, a trećim se opipava puls i meri njegov kvalitet
  • Mere se sledeće karakteristike pulsa: frekvenca, ritam, amplituda, tvrdoća i brzina nastajanja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Skip to toolbar