Pleuralni izliv – specifična težina

Pluralni izliv može da bude transudat ili eksudat.

Za merenje specifične težine pleuralnog izliva koristi se areometar. Ispitivanu tečnost ulijemo u menzuru, zatim ubacimo areometar i očitamo vrednost. Ukoliko je vrednosti manja od 1015, govorino o transudatu, a koliko je veća od 1015 u pitanju je eksudat.

Razlike u specifičnoj težini potiču od prisustva, odnosno odsustva mnogobrojnih molekula. Eksudat je na prvom mestu bogat belančevinama i uobličenim elementima, ćelijama, pa otuda i veća specifična težina. Za raliku od eksudata, transudat je neupalna tečnost koja ima malu količinu proteina, mezotelne ćelije i retke limfocite.

Written by Medicus

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *