Moja Medicina

Nauka i zdravlje

Medicus

2 min read

Adrenogenitalni sindrom nastaje kao posledica povišene oncentracije hormona dehidroepiandrosterona (DHEA) i njegovog metabolita dehidroepiandrosteron-sulfata. DHEA luči zona retikularis kore nadbubrežne...

1 min read

Apoptoza predstavlja programiranu ćelijsku smrt i značajno se razlikuje od nekroze. Svoju fiziološku ulogu, na primer, ima i tokom intrauterinog...

1 min read

Trombociti su uobličeni elementi krvi koji se još zovu i krvne pločice. Njihov broj u perifernoj krvi iznosi 150-300 x...

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Skip to toolbar