dijabetes

Pneumonija 4 min čitanja

Pneumonija predstavlja zapaljenje plućnog parenhima, koje može biti uzokovano bakterijama, uključujući mikoplazme, hlamidije i rikecije, virusima, gljivicama i parazitima. Procenjuje...

1 min čitanja

Bigvanidi spadaju u antihiperglikemike, grupu lekova koja se kristi u terapiji dijabetesa. Bigvanidi - Najvažniji predstavnik bigvanida je metformin. Metformin...

ketogeneza 2 min čitanja

Ketogeneza predstavlja sintezu ketonskih tela: acetoacetata, beta-hidroksi buterne kiseline i acetona. Ketonska tela normalno nastaju u određenoj količini koja fiziološki...

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.