Mukolitici

Mukolitici

Mukolitici su supstance koje u svom molekulu sadrže sulfhidrilne grupe, odnosno tiolske SH-grupe. Mukolitici smanjuju viskoznost mukusa i olakšavaju njegovo iskašljavanje tako što ga depolimerizuju, odnosno raskidaju disulfidne veze mukusa.…
Metilksantini

Metilksantini

Metilksantini spadaju u grupu bronhodilatatora i koriste se za lečenje bronhijalne astme i HOBP-a. U metilksantinie spadaju teofilin i aminofilin. Teofilin je dimetilksantin, a aminofilin je teofilin rastvoren u dietilaminu.…
Myasthenia gravis

Myasthenia gravis

Ovo oboljenje je autoimune etiologije. Osnovna karakteristika bolesti je slabost skeletne muskulature jer acetilholin ne može da se veže da Nm receptore na postsinapričkoj membrani. chop.edu U dijagnostičke svrhe koristi…