Ciste jajnika

Ciste jajnika

Ciste jajnika su veoma čest klinički nalaz, ali i autopijski, pa ih je zato bitno razlikovati od pravih tumora cistične forme. Kada je reč o folikularnim i luteinskim cistama, bitno…
Hipertenzijska bolest srca

Hipertenzijska bolest srca

Hipertenzijska bolest srca je druga po učestalosti bolesti srca, odmah nakon ishemijske. Sa stanovišta funkcionalne cirkulacije srca, razlikuju se dva klinička entiteta, sistemska i plućna hipertenzija. U sistemskoj hipertenziji miokard…
Tumori krvnih sudova

Tumori krvnih sudova

Tumori krvnih sudova mogu se podeliti na benigne i maligne. Benigni tumori mogu da budu poreklom od endotelnih ćelija krvnih i limfnih sudova pa se zovu hemangiomi i limfangiomi, ali…
Disekcija aorte

Disekcija aorte

Disekcija aorte predstavlja longitudinalno razdvajanje zida aorte koje nastaje zbog prodora krvi kroz intimu u mediju pod pritiskom, pri čemu nastaju dva sloja aortnog zida, unutrašnji, deblji, i spoljašnji koji…
Ateroskleroza

Ateroskleroza

Ateroskleroza spada u spore progresivne bolesti srednjeg i starijeg životnog doba. Promenama su zahvaćene velike i srednje velike arterije poput aorte, koronarnih i karotidnih arterija, poplitealnih, arterija baze mozga... Karakteristična…