Tumori pluća

Tumori pluća

Tumori pluća jedni su od najčešćih tumora i uzroka smrti kada govorimo o malignim bolestima. Tumori pluća mogu da se podele na primarne i sekundarne. U primarne spadaju benigni i…
Maligni tumori dojke

Maligni tumori dojke

Znaci maligniteta na mamografijama mogu da budu primarni i sekundarni. Primarni znak se opisuje kao mekotkivna stelarna senka nepravilnog oblia sa čije površine radijalno polaze spikule, trakaste senke čija dužina…
Mamografija

Mamografija

U radiološke metode pregleda dojke spadaju mamografija, ehotomografija, primena magnetne rezonance i galaktografija pri pregledu galaktiformnih kanalića za koju je indikacija sekretorna dojka. Mamografija predstavlja metodu rendgenskog pregleda, pri čijoj…