Kompulsivna kupovina i trošenje novca

Da li ste znali da kompulsivna kupovina i trošenje novca spadaju u poremećaj kontrole impulsa?


Naziv za ovaj poremećaj je oniomanija. Poremećaji navika i kontrole impulsa spadaju u specifične poremećaje ponašanja koji se karakterišu ponavljanim postupcima koji nemaju jasnu racionalnu motivaciju. Osoba navodi da je patološko ponašanje povezano sa impulsima koje ona ne može da kontroliše. Ponekad kod ovih osoba se javlja i osećaj krivice ali to ne sprečava njihovu namjeru. U ovu grupu poremećaja spadaju:

  1. Intermitentni eksplozivni poremećaj
  2. Kleptomanija
  3. Piromanija
  4. Patološko kockanje
  5. Trihotilomanija (čupanje kose)
  6. Ostali ( kompulzivna kupovina, zavisnost od interneta, zavisnost od mobilnog telefona, ponavljajuće samomutilacije, kompulzivno seksualno ponašanje)

Autor: medicina novosti / Foto: flicker

Written by Medicus

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *