cirkulacija

2 min čitanja

Parenteralna primena leka podrazumeva unošenje lekovite supstance u organizam ubrizgavanjem. Može da se sprovede injekcionim ili infuzionim sistemom, ili pak...

2 min čitanja

Fibrinolitici su lekovi koji se koriste u cilju rastvaranja tromba i rekanalizacije okludovanog krvnog suda. Najčešće se radi o belim...

1 min čitanja

Dekubitus predstavlja patološku promenu na koži ili potkožnom tkivu koja nastaje kao posledica nepravilnog snabdevanja kože hranljivim materijama i kiseonikom,...

1 min čitanja

Trombociti su uobličeni elementi krvi koji se još zovu i krvne pločice. Njihov broj u perifernoj krvi iznosi 150-300 x...

3 min čitanja

ACE inhibitori se upliću i aktivnost sistema renin-angiotenzin-aldosteron. ACE inhibitori (inhibitori angiotenzinogen konvertaze) su lekovi koji se koriste u lečenju...

Možda ste propustili

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.