eritrociti

vitamin B12 2 min čitanja

Vitamin B12 ili cijanokobalamin je kompleksno jedinjene kobalamina. Vitamin B12 je jedan od konstituenata za sintezu eritrocita. Pored njega, za...

antimalarici 1 min čitanja

Antimalarici su grupa lekova koja spada u antiparazitarne lekove. Antimalarici se koriste u lečenju malarije. Glavni predstavnici su hlorokin, hinin...

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.