dijareja

tumori-apendiksa 1 min čitanja

Karcinoid spada u grupu najčešćih tumora apendiksa. Polovina svih karcinoidnih tumora u digestivnom traktu je lokalizovana u apendiksu. Tumori apendiksa...

glicilciklini 1 min čitanja

Glicilciklini su antibiotici koji inhibišu sintezu bakterijskih proteina. Glicilciklini se vezuju za 30 subjedinicu bakterijskih ribozoma i ako inhibišu sintezu...

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.