2 min čitanja

Tetralogija Fallot je u dečijoj populaciji najćešća cijanogena urođena srčana mana sa desno-levim šantom. Zapravo, ona predstavlja kombinaciju pulmonalne stenoze,...

2 min čitanja

Parenteralna primena leka podrazumeva unošenje lekovite supstance u organizam ubrizgavanjem. Može da se sprovede injekcionim ili infuzionim sistemom, ili pak...

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.